Jesienna piosnka

Jesienna piosnka

Liście już ubrały odświętne sukienki,
Zanuciły z wiatrem jesienne piosenki.
Zatańczyły razem ostatniego walca,
Zapraszając słońce – stałego bywalca.

Złotem świat się mieni, rumieńcem zalewa,
Pod natchnieniem chwili cały las już śpiewa.
Tańczą wszyscy razem, wirując wesoło,
Drzewa się kłaniają i klaszczą wokoło.

Chodźmy zbierać liście, co tańczyć skończyły.
Patrz! W bukiecie naszym jeszcze raz odżyły!
Chwyciły nas za ręce i proszą do tańca,
Wysyłając szelest – swojego posłańca.